Holdeplassene Heggdalen og Gryta mot Steinåsen midlertidig stengt fra 3.juli

Steinanveien stengt for gjennomkjøring retning Risvollan fra 3.juli og holdeplassene Heggdalen og Gryta mot Steinåsen blir ikke betjent.

 

  • Rute 888 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll retning Steinåsen, holdeplassene Heggdalen og Gryta blir ikke betjent.
  • Rute 94 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll etter passering Voll-gård, holdeplassene Heggdalen og Gryta blir ikke betjent.