Holdeplassene Heggdalen og Gryta mot Dragvoll/Steinåsen midlertidig stengt fra 22.oktober til 26.november

Steinanveien stengt for gjennomkjøring retning Dragvoll/Risvollan fra 22.oktober til 26.november og holdeplassene Heggdalen og Gryta mot Dragvoll blir ikke betjent.

  • Rute 9 og Rute 17 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll retning Dragvoll, holdeplassene Heggdalen, Gryta, Lohove og Estenstadveien blir ikke betjent.
  • Rute 888 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll retning Steinåsen, holdeplassene Heggdalen og Gryta blir ikke betjent, se ny rutetabell (PDF, 97KB) for avgangstider.
  • Rute 94 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll etter passering Voll-gård, holdeplassene Heggdalen og Gryta blir ikke betjent.