Holdeplassen Voll studentby mot sentrum, flyttet 15 meter fra 6.mars

Holdeplassen Voll studentby, retning sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er flyttet midlertidig fra 6.mars. Alternativholdeplass er etablert ca. 15 meter nærmere rundkjøringa, som vist på kart.