Holdeplassen Voll Studentby midlertidig stengt fra 5. november til 15. november

Holdeplassen Voll Studentby bygges om til metrobussholdeplass og stenges i perioden 5. november til og med 15. november, reisende henvises til følgende holdeplasser.

Rute 5:      midlertidig holdeplass ved Strinda Smådyrklinikk og Voll Gård
Rute 9:      Heggdalen på tur til sentrum. På tur ut av byen midlertidig holdeplass ved Strinda      Smådyrklinikk, Moholt Storsenter og Strinda kirke.
Rute 17:    Heggdalen på tur til Hallset. Midlertidig holdeplass ved Strinda Smådyrklinikk til Dragvoll.  

Rute 36:    Voll Gård
Rute 66:    midlertidig holdeplass ved Strinda Smådyrklinikk
Rute 888:  midlertidig holdeplass ved Strinda Smådyrklinikk og Voll Gård
Rute 136:  midlertidig holdeplass ved Strinda Smådyrklinikk

Rute 5,9,17,88 og 136 kjører avvikende trasè via Gamle Jonsvannsveien.