Holdeplassen Valøyvegen oppgraderes

Holdeplassen Valøyvegen oppgraderes for Metrobuss. Midlertidig holdeplass er opprettet ca. 50m syd for dagens holdeplass.