Holdeplassen Ugla flyttes midlertidig fra 16.januar

På grunn av gravearbeid ved holdeplassen Ugla retning Stavset, flyttes holdeplassen 150 meter sørover ved Uglaveien i perioden 16.januar til medio mai. Se kart.