Holdeplassen Tvetestien til sentrum, midlertidig flyttet fra 13.juni kl. 21.00

Holdeplassen Tvetestien på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Midlertidig holdeplass etablert 70 meter lengre sør.