Holdeplassen Tvetestien fra sentrum midlertidig flyttet fra fredag 15.juni

Holdeplassen Tvetestien fra sentrum oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 15.juni og midlertidig holdeplass er etablert ca. 100 meter sørover, som vist på kart.