Holdeplassen Travbanevegen er midlertidig stengt fra 7.desember klokka 11:00 til 20.desember

Alternativ holdeplass er Leangen Allè