Holdeplassen Storler legges ned

I forbindelse med omlegging til ny trasé på E6 mellom Melhus og Tiller blir holdeplassen Storler stengt permanent fra fredag 2.november kl. 19.00. Alternativ holdeplass blir de nye holdeplassene som opprettes i nye Klett-krysset, se kart.