Holdeplassen Stabells veg stengt fra 14. januar klokken 21.00.

Holdeplassen Stabells veg, fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 14. januar. Alternativ holdeplass er Munkvoll gård.

Se kart.