Holdeplassen Solsiden retning til sentrum midlertidig flyttet fra 8.november.

Holdeplassen Solsiden, retning til sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 8.november, midlertidig holdeplass er etablert ca. 50 meter mot sentrum, som vist på kart.