Holdeplassen Skottvoll stenges 09.august

Holdeplassene Skottvoll stenges 09.august på grunn av anleggsarbeid med og omlegging av ny E6. Alternative holdeplasser er Brubakken, som vist i kart.