Holdeplassen Saupstadsenteret flyttes midlertidig

Holdeplassen Saupstadsenteret fra sentrum skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen blir stengt fra 8. mai og midlertidig holdeplass blir etablert 100 m. lengre vest ved Esso, som vist på kart.