Holdeplassen Sæterbakken mot Markaplassen midlertidig stengt fra 17.september.

Holdeplassen Sæterbakken mot Markaplassen stengt fra 17. september, midlertidig holdeplass er opprettet 100 meter mot sentrum (se kart).