Holdeplassen Rostengrenda utsatt åpning til 2.juni

Holdeplassen Rostengrenda i retning sentrum, oppgraderes til metrobuss holdeplass og stenges mandag 14.05. til 02.06. Nærmeste alternative holdeplass er Østre Rosten som vist i kart.