Holdeplassen Rønningsbakken til sentrum midlertidig stengt fra 18.juni

Holdeplassen Rønningsbakken på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser: Saxenborg allè og Rosendal