Holdeplassen Ratesvingen og Fossegrenda betjenes ikke av linje 24

Grunnet vegarbeid i Fossegrenda kjører linje 24 avvikende trasé. Holdeplassen Ratesvingen blir ikke betjent mens holdeplassen Fossegrenda flyttes midlertidig. Linje 51 blir ikke påvirket. Se kart for forklaring.