Holdeplassen Prestegårdsjordet stengt

Holdeplassen Prestegårdsjordet er stengt og vil ikke bli betjent fremover.

Nærmeste alternative holdeplasser er Berg Studentby og Gløshaugen som vist på kartet under.