Holdeplassen Østre Rosten betjenes ikke av Metrobuss

Holdeplassen Østre Rosten betjenes ikke av Metrobuss, for Metrobuss benytt holdeplassen Stor Rosta eller Rostengrenda (se kart)