Holdeplassen Nyveibakken til sentrum, midlertidig flyttet fra 7.mai

Holdeplassen Nyveibakken på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Midlertidig holdeplass etablert 40 meter lengre sør.