Holdeplassen Nyveibakken fra sentrum midlertidig flyttet fra onsdag 13.juni

Holdeplassen Nyveibakken fra sentrum oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 13.juni og midlertidig holdeplass er etablert ca. 100 meter mot sentrum, som vist på kart.