Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Holdeplassen Nypan flyttes midlertidig

Holdeplassen oppgraderes og flyttes ca. 100m sørover mens arbeidet pågår.