Holdeplassen Nova Kino fra sentrum åpner 16.juli

Holdeplassen Nova Kino fra sentrum er ferdigstilt og taes i bruk fra første avgang mandag 16.juli

Arbeidet med å bygge om Olav Tryggvassons gate til miljøgate har startet, og medfører at holdeplassen Nova Kino fra sentrum stenges midlertidig fra 19. juni til medio juli. Alternative holdeplasser blir Munkegata/Dronningens gata og Bakkegata.