Holdeplassen Moltmyra Øst retning Sandmoen midlertidig stengt

I forbindelse med bygging av nye bruer samt sammenslåing av gang / sykkelbru og bygging av ny støttemur, blir holdeplassen Moltmyra Øst retning mot Sandmoen stengt i perioden 9.juli til 21.desember. Alternative holdeplasser er Moltmyra og Ingeborg Ofstad veg, som vist i kart.