Holdeplassen Midteggen midlertidig flyttet

Holdeplassen Midteggen i retning sentrum oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 6. august og midlertidig holdeplasser er etablert ca. 100 meter lengre øst, som vist på kart.