Holdeplassen Marie Sørdals veg midlertidig stengt til og med 1.6.

Holdeplassen Marie Sørdals veg, fra sentrum, er stengt grunnet vegarbeider. Dette frem til og med 1. juni. Alternativ holdeplass er Blakli eller Ada Arnfinsens veg, som vist på kart.