Holdeplassen Marie Sørdals åpnet

Holdeplassen Marie Sørdals veg, fra sentrum åpner 13.juli og betjenes fra kl 1500

 

Holdeplassen Marie Sørdals veg, fra sentrum, er stengt grunnet vegarbeider.