Holdeplassen Lerkendal 4 er midlertidig stengt.

Holdeplassen Lerkendal 4 fra sentrum er midlertidig stengt.

Alternative holdeplasser :

  • Linje 11: Hesthagen og Lerkendal gård.
  • Linje 13: Hesthagen og Lerkendal gård.
  • Linje 14: Lerkendal 1 og Lerkendal gård.
  • Linje 24: Hesthagen og Valgrindvegen.