Holdeplassen Ladeveien mot Lade stengt

Holdeplassen Ladeveien retning Lade midlertidig stengt i perioden 19. november til 31. mars 2019 da det bygges ny gang og sykkelvei, alternative holdeplasser blir Stiklestadveien og Harald Hårfagres gate.