Holdeplassen Kattemsenteret mot sentrum, fortsatt stengt frem til 1.desember

Holdeplassen Kattemsenteret til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen er fortsatt stengt frem til 1.desember. Alternative holdeplasser er Kattem og  kattemskogen, som vist på kart.