Holdeplassen Kattemsenteret fra sentrum stenges midlertidig

Holdeplassen Kattemsenteret fra sentrum, skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 30. april. Alternative holdeplasser er Kattem og Bekkasinvegen, som vist på kart.

Holdeplassen til sentrum er ikke berørt av arbeidet.