Holdeplassen Jonsvannsveien mot sentrum midlertidig stengt fra 6.november.

Holdeplassen Jonsvannsveien mot sentrum midlertidig stengt fra 6.november, nærmeste holdeplass er Ankers gate. Se kart.