Holdeplassen Isdamvegen flyttes midlertidig fra 23.09

På grunn av vegarbeid flyttes holdeplassen Isdamvegen retning Torgård.

Gjelder fra mandag 23.09