Holdeplassen Ingemann Torps vei, retning lade stengt fra 01. april

Holdeplassen Ingemann Torps vei, til lade, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 01. april. Alternative holdeplasser er Lade gård og Harald Hårfagres gate.