Holdeplassen Husebytunet midlertidig stengt fra 2. mai til august

Holdeplassen Husebytunet begge retninger, skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen blir stengt fra 2. mai til august. Alternative holdeplasser blir Saupstadsenteret og Bjørndalstoppen, som vist på kart.

Holdeplassen Husebytunet 1, Rute 6 og Rute 19 betjenes som normalt.