Holdeplassen Heimdal stasjon midlertidig flyttet fra 12. juni.

Holdeplassen Heimdal stasjon oppgraderes for Metrobuss, og holdeplassen for rute 4, 4A og 71 flyttes fra 12.juni 100 meter nordover. Se kart for plassering av midlertidige holdeplasser.