Holdeplassen Havstadsenteret retning sentrum, midlertidig flyttet fra 17.september.

Holdeplassen Havstadsenteret, retning sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 17.september. Midlertidig holdeplass er etablert ca. 100 meter etter holdeplassen, som vist på kart.