Holdeplassen Hallansvingen stengt fra 4.oktober

I forbindelse med veiarbeidet på FV 704 mellom Sandmoen og Tanem, åpner deler av den nye strekningen forbi Hallansvingen 4.oktober. Dette medfører at holdeplassen Hallansvingen ikke lengre blir betjent, nærmeste alternative holdeplasser blir Tanemskrysset eller Sjøla. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre passasjerer.