Holdeplassen Haakon 7 gate 25 skal oppgraderes for Metrobuss, benytt holdeplassen Haakon 7 gate 17 .

Holdeplassen Haakon 7 gate 25 skal oppgraderes for Metrobuss, benytt holdeplassen Haakon 7 gate 17  (se kart).