Holdeplassen Gryta mot Dragvoll midlertidig stengt fra 27.september.

Holdeplassen Gryta mot Dragvoll stengt fra 27. september, nærmeste holdeplass er Heggdalen (se kart).