Holdeplassen Engstrømbakken fra sentrum flyttes midlertidig

På grunn av veiarbeid ved gamle Ranheim skole flyttes holdeplassen Engstrømbakken fra sentrum 100 meter vestover, gjelder i perioden 23.mai til 29.juni (se kart)