Holdeplassen Dybdahls veg retning sentrum ,midlertidig flyttet fra 12.oktober

Holdeplassen Dybdahls veg retning sentrum blir stengt fra 12.oktober. Midlertidig holdeplass er etablert ca. 50 meter lengre nord for holdeplassen, som vist på kart.