Holdeplassen Dragvoll flyttes midlertidig fra tirsdag 19.juni

Holdeplassen Dragvoll mot sentrum (linje 9) oppgraderes til metrobuss holdeplass og flyttes midlertidig 50 meter nordover fra tirsdag 19.juni (se kart).