Holdeplassen Ditlev Bloms veg til sentrum midlertidig stengt fra 6. mai

Holdeplassen Ditlev Bloms veg til sentrum er midlertidig stengt fra 6. mai. Dette på grunn av arbeid med vannledning i Søbstadvegen

Alternative holdeplasser er Skyttervegen og Heimdal stasjon, Se kart.