Holdeplassen Byåsen skole fra sentrum, midlertidig stengt fra onsdag 15.mai klokken 21.00

Holdeplassen Byåsen skole på tur fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser: Munkvoll gård - Arnt Smistadsveg - Munkvoll.