Holdeplassen Bjørndalsbrua mot sentrum, midlertidig stengt fra mandag 29.oktober.

Holdeplassen Bjørndalsbrua, til sentrum, skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra mandag 29.oktober. Alternativ holdeplass blir Bjørndalstoppen som vist på kart.