Holdeplassen Bjørndalsbrua fra sentrum , stengt fra 12.oktober.

Holdeplassen Bjørndalsbrua, fra sentrum, skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 12.oktober. Alternativ holdeplass blir Bjørndalstoppen, som vist på kart. Gjelder kun retning fra sentrum.