Holdeplassen Bergstaden Hotel stenges midlertidig

Holdeplassen Bergstaden Hotell stenges midlertidig i perioden 23. januar til 1. juni. Nærmeste alternative holdeplass blir Røros skysstasjon.