Holdeplassen Berg studentby stengt fra 14. januar klokken 18.00

Holdeplassen Berg studentby, fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 14. januar klokken 18.00. Midlertidig holdeplass blir i Strindvegen som vist på kart.